M.A.M.

Tendresa, amor, respecte, passió, responsabilitat...